“Entegre Raporlama” şirketlere sürdürülebilirlik risklerini gösteren en gelişmiş araç…

Günümüzde kurumlar sadece ekonomik ve finansal sonuçlara odaklanarak varlıklarını sürdüremeyeceklerini görüyor. Şirket yönetimlerinde, bulundukları ekosistemdeki pek çok gelişmenin ve finansal tablolarında bulunmayan risklerin de olumsuz finansal sonuçlara yol açabildiğine dair bilinç artıyor. Bu düşünceden hareketle...