Sürdürülebilir kalkınmayı odağına alan Garanti, ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.

İş ortaklığımızı başarı ve gururla 18 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Garanti, 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarına göre ekonomiye 319 milyar TL katkı ile sürdürülebilir kalkınmaya destek verdi. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 384...